va

|

es

AVÍS LEGAL

Condicions d'us per a l'usuari

L'usuari d'aquest portal, de les seues pàgines i contingut, adquireix el compromís de fer un ús lícit i correcte d'ells.

Es prohibeix estrictament realitzar qualsevol tipus d'activitat il·lícita o il·legítima, o que intente suplantar la identitat de qualsevol persona física o jurídica, o a interferir o alterar els sistemes d'informació.

Tallers Ibiza-Ramírez es reserva el dret a prendre les mesures i accions que estime convenient, i a excloure del servei, sense previ avís, a l'usuari que incórrega en alguna activitat o conducta de les citades.

Validesa de la informació

Tallers Ibiza-Ramírez no assumeix cap mena de responsabilitat per la informació, continguts, productes o serveis que  es faça en altres llocs o pàgines Web diferents de les pròpies.

Tallers Ibiza-Ramírez es reserva el dret d'impedir o restringir l'accés de manera temporal o permanent tant al portal com al seu contingut quan ho estime convenient. Igualment es reserva el dret d'introduir modificacions i ometre en tot o en part la informació i contingut d'aquest lloc web.

La informació continguda en el portal Web de Tallers Ibiza-Ramírez és la vigent en la data de la seua última actualització. Els seus continguts, especialment el concernent a aspectes publicitaris i informatius, són orientatius i no constitueixen oferta vinculant, llevat que expressament s'indique el contrari. Qualsevol ampliació de la informació que trobe en aquest lloc web li serà facilitada en el Taller Ibiza-Ramírez. La direcció de la mateixa la podrà trobar en aquest portal. En cas de dissimilitud entre la informació i continguts que figuren en el lloc web i els que s'ofereixen en el Taller, prevaldran aquestes últimes.

Responsabilitats

Tallers Ibiza-Ramírez no assumeix cap mena de responsabilitat provocat pels errors que pogueren produir-se pel fet d'usar incorrectament el navegador, per un mal funcionament d'aquest, o per utilitzar versions del mateix no actualitzades.

Tampoc assumeix cap responsabilitat sobre perjudicis, reclamacions, danys, contratemps, pèrdues, despeses, crebants,…, ocasionats per circumstàncies, fets o qualsevol altra causa aliena al control de Tallers Ibiza-Ramírez (com a avaries telefòniques, cort en el subministrament elèctric, virus, sobrecàrregues o errors en línies o xarxes de telecomunicació, etc.).

Tallers Ibiza-Ramírez no es fa responsable de la informació que figure en altres llocs web sobre el nostre Grup o que continguen enllaços a aquest portal llevat que existisca autorització expressa.

Tallers Ibiza-Ramírez no es responsabilitza de la informació i condicions sobre productes i serveis, ni contingut de qualsevol tipus sobre tercers que es publiciten en aquest portal.

Així mateix, Tallers Ibiza-Ramírez no es fa responsable dels danys i perjudicis que puguen originar-se a conseqüència de la introducció per part dels usuaris de virus o qualsevol altre element lesiu, per raó de l'ús, dels serveis oferits en el portal.

Denominació Social

Francisco Ibiza Mengual
CIF: 79107069H

Domicili Social

Avenida de Oliva 18, Pego, Alicante (España)

Portal d'Internet “www.talleresibizaramirez.com”

El domini “www.talleresibizaramirez.com” es propietat de Francisco Ibiza Mengual.

Ús de Cookies

Aquest lloc web utilitza cookies pròpies i de tercers per a millorar els nostres serveis i obtindre dades estadístiques de la navegació dels seus usuaris. Si tanca aquest missatge, considerarem que accepta nostra Política de Privacitat.